Zakończenie budowy domu – jakich formalności trzeba dopełnić?

W poprzednich wpisach „Formalności przed budową domu – nie taki diabeł straszny, jak go malują” część I i II przestawiłem Ci dokumenty, które należy załatwić jeszcze przed tym, zanim wbijesz pierwszą łopatę pod wykopanie fundamentów. W dzisiejszym artykule chcemy powiedzieć, co musisz zrobić, aby dokonać odbioru domu. Przedstawię Ci procedury oraz powiem, jakie dokumenty musisz zgromadzić.

Formalności do dopełnienia przed oficjalnym wprowadzeniem się do nowo wybudowanego domu

Kiedy kupujesz mieszkanie, nie musisz przejmować się formalnościami związanymi z odbiorem zakończonego projektu. W przypadku budowy lub kupna domu w trakcie budowy (część deweloperów sprzedaje w ten sposób domy jeszcze nie odebrane) po zakończeniu prac ostatnim etapem jest zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wraz ze zgłoszeniem musisz złożyć komplet dokumentów.  Ze względu na to, że jest to robione w trybie zgłoszenia, to jeśli w ciągu 14 dni nie dostaniesz pisma z prośbą np. o uzupełnienie brakujących dokumentów, to uznaje się, że budynek jest odebrany bez sprzeciwu. To najczęstszy scenariusz w przypadku budowy domu jednorodzinnego.

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia budowy wymienione w art. 57 Prawa budowlanego:

  • dziennik budowy – oryginał;
  • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu;
  • kopie rysunków projektowych, na których zostały naniesione tzw. zmiany nieistotne, wprowadzone podczas wykonywania robót; czasem warto również dodać opis wyjaśniający dlaczego zmiany zostały wprowadzone;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem lub warunkami pozwolenia na budowę;
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (nie zawsze) – niezbędne wtedy, gdy możliwość użytkowania domu uzależniona jest od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • dokumentacja geodezyjna – mapkę powykonawczą przygotowuje geodeta, najczęściej ten sam, który przygotowywał mapę do celów projektowych i wytyczał budynek;
  • protokół odbioru pionów wentylacyjnych oraz kominów spalinowych wystawiony przez kominiarza;
  • protokół odbioru przyłącza wodnego, kanalizacyjnego oraz elektrycznego;
  • protokół z pomiarów elektrycznych wystawiony przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami pomiarowymi;
  • protokół szczelności instalacji gazowej sporządzony przez instalatora z odpowiednimi uprawnieniami.

W przypadku posiadania własnej studni głębinowej, z której czerpana jest woda do budynku, musisz dostarczyć badanie laboratoryjne wody – najczęściej takie badanie jest wykonywane przez sanepid lub przedsiębiorstwo wodociągowe. Z kolei jeśli masz własną oczyszczalnię ścieków, musisz dostarczyć atest oczyszczalni lub szamba wystawiony przez producenta.

A co, jeśli nie dopełnisz formalności?

Jak się okazuje, jeśli zdecydujesz się na zamieszkanie w nowo wybudowanym domu bez dopełnienia formalności, grozi Ci kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. W przypadku budowy domu jednorodzinnego kara może wynieść do 10 tys. zł. Kary nałożone mogą być również w momencie, gdy podczas kontroli nadzoru budowlanego wyjdzie na jaw, że są duże rozbieżności z projektem, lub duże uchybienia na budowie.

Oczywiście zdarza się, że ludzie latami mieszkają bez formalnego odbioru domu. Jednak nie warto ryzykować, tym bardziej, że nic nie zyskujesz, zwlekając z odbiorem – pamiętaj, że i tak prędzej czy później musisz dopełnić formalności i zakończyć proces budowy. Często ludzie myślą, że jeśli ściany nie są jeszcze pomalowane lub w łazienkach nie ma płytek i dom jest nieumeblowany, nie mogą zgłaszać zakończenia budowy – to nie prawda. Jeśli jesteś w stanie zgromadzić powyższą dokumentację, co oznacza również, że w domu masz prąd, wodę, kanalizację itd. to najczęściej nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgłosić zakończenie budowy i spokojnie wykańczać dom przed przeprowadzką.