Co zrobić, aby działka rolna nadawała się do budowy domu?

Atrakcyjna działka rolna również nadaje się do budowy. Co musisz zrobić, aby postawić na niej dom jednorodzinny swoich marzeń?

Budowa wymarzonego domu to dla wielu osób jeden z najważniejszych celów w życiu. Często wiąże się to jednak z różnego rodzaju trudnościami, dlatego warto dobrze przygotować się do tego przedsięwzięcia. Planujesz budowę domu? Nabyłeś lub planujesz nabyć grunt rolny pod budowę własnego lokum i nie wiesz, jakie kroki powinieneś dalej podjąć, by cały proces przebiegł sprawnie i bez problemów?

Jakie są kroki do odrolnienia działki rolnej?

Obecnie wiele osób decyduje się na zakup działki rolnej, którą następnie przeznaczają na budowę domu. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z szeregiem formalności, ale ma ono również swoje dobre strony. Jak to możliwe? Przede wszystkim działki rolne usytuowane są często w malowniczej okolicy. Ponadto są one zazwyczaj tańsze niż działki budowlane.

Procedura odrolnienia działki rolnej odbywa się na dwóch głównych etapach. Pierwszy z nich obejmuje zmianę przeznaczenia gruntu poprzez przekształcenie miejscowego planu zagospodarowania bądź też uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Na drugim etapie następuje wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Jeśli okaże się, że zakupiony grunt został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (informację taką uzyskasz w urzędzie gminy lub miasta) jako teren pod produkcję rolną, konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu. Wniosek ten składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Wniosek o odrolnienie działki rolnej – najważniejsze informacje

W przepisach nie uwzględniono wzoru wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu, trzeba go więc napisać od podstaw samemu. Głównymi informacjami, które powinny znaleźć się w tego typu wniosku, są dane właściciela, opis terenu, którego dotyczy wniosek, przedmiot i zakres zmiany, a także jej uzasadnienie. Wraz z wnioskiem należy również złożyć wypis lub wyrys z mapy ewidencyjnej bądź zasadniczej z oznaczeniem działki oraz wypis z rejestru gruntów.

W sytuacji gdy grunt nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania, można podjąć określone kroki. Jedną z opcji jest złożenie wniosku o opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We wniosku tym konieczne będzie wskazanie celu przeznaczenia danego gruntu. Można również złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki.

Kolejnym krokiem odrolnienia jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Na tym etapie również konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W przypadku budowy domu istotne jest to, aby wniosek ten złożyć przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W większości przypadków do budowy domu na działce rolnej konieczne jest uzyskanie zgody na budowę. Takie zaświadczenie jest wydawane przez upoważniony do tego organ administracji publicznej. Aby takie pozwolenie uzyskać, należy przygotować szereg dokumentów, które są do tego celu wymagane. Mogą to być między innymi:

  • decyzja o odrolnieniu działki,
  • decyzja o wyłączeniu działki z produkcji rolnej,
  • decyzja o warunkach zabudowy,
  • projekt budowlany,
  • oświadczenie o posiadaniu środków finansowych potrzebnych do budowy.

Co to jest decyzja o warunkach zabudowy?

Decyzja o warunkach zabudowy jest dokumentem określającym warunki, które musi spełnić budowa na określonym terenie. Warunki te mogą dotyczyć między innymi konkretnych wymogów konstrukcyjnych, sposobu zorganizowania drogi dojazdowej lub też dopuszczalnych wymiarów obiektu budowlanego. Za wydanie tej decyzji również odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji publicznej. Uzyskanie warunków zabudowy jest konieczne w przypadku każdej zmiany zagospodarowania terenu, a więc również w omawianej sytuacji.

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku trzeba dołączyć kopię mapy zasadniczej wraz z zaznaczonym obszarem budowy oraz szkicem zabudowy.

Przekształcenie działki rolnej przy budowie domu może wydawać się bardzo skomplikowanym procesem. Faktycznie jest on dość złożony, jednak na szczęście w dzisiejszych czasach istnieje możliwość skorzystania z usług firm zajmujących się zawodowo kwestiami budowy domu na działce rolnej.

Jakie są warunki zabudowy dla budowy domu na działce rolnej?

Liczne i konieczne do spełnienia formalności związane z budową domu na działce rolnej wynikają oczywiście z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Mowa tu przede wszystkim o Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przed 2019 rokiem przepisy zezwalały na kupno gruntów rolnych jedynie rolnikom. Obecnie, jeśli powierzchnia działki rolnej jest mniejsza niż 30 arów, to może ją kupić każdy, bez żadnych ograniczeń. Jeśli interesują Cię większe działki, to nie będąc rolnikiem, możesz kupić grunt o powierzchni maksymalnie 1 ha.

Musisz pamiętać, że jednym z etapów odrolnienia działki jest jej wyłączenie z produkcji rolnej. Po dokonaniu tej formalności konieczne będzie opłacenie tzw. należności. Wysokość kwoty do zapłaty zależna jest od klasy ziemi rolnej.

Widać więc, że procedura odrolnienia działki rolnej potrafi być dosyć skomplikowana, a warunki zabudowy mogą nie pozwolić na postawienie dokładnie takiego domu, jaki chcemy. Całe postępowanie jest również dość czasochłonne i może trwać nawet kilka lat, dlatego jeśli jesteś dopiero na etapie poszukiwania działki, dowiedz się w urzędzie, czy wydanie warunków zabudowy będzie formalnością, czy może być kłopotliwe. Wystąp też z zapytaniem do zakładu energetycznego, wodociągów i ewentualnie gazowni, aby dowiedzieć się, kiedy i na jakich warunkach będzie możliwe uzbrojenie działki w media.